ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกาศสอบราคารจ้างเหมาวางท่อประปาให้กับ น.ส.พัทธนันท์ เหลาทอง โฉนดเลขที่ 10175 ถ.หลิ่งมื่น ซอย 7 ต.ป่าไผ่.สันทราย . เชียงใหม่
 •     การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีความประสงค์ ประกาศสอบราคารจ้างเหมาวางท่อประปาให้กับ น.ส.พัทธนันท์ เหลาทอง โฉนดเลขที่ 10175 ถ.หลิ่งมื่น ซอย 7 ต.ป่าไผ่.สันทราย . เชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5323 4476 ต่อ 127
 • หน่วยงาน    การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/07/2559
 • หมดเขต    01/08/2559
 • อ่าน   233
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294