ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักหอสมุดและดูแลบำรุงรักษาสนามบริเวณโดยรอบอาคารสำนักหอสมุด
 •     สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักหอสมุดและดูแลบำรุงรักษาสนามบริเวณโดยรอบอาคารสำนักหอสมุด ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ หน่วยการเงินและบัญชี งานการเงิน การคลังและพัสดุ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5394 4521
 • หน่วยงาน    สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   28/07/2559
 • หมดเขต    05/08/2559
 • อ่าน   199
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294