ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคางานจัดซื้อที่ดินสำหรับก่อสร้างสถานีเพิ่มแรงดันแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
 •     การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์สอบราคางานจัดซื้อที่ดินสำหรับก่อสร้างสถานีเพิ่มแรงดันแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5303 8500
 • หน่วยงาน    การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   28/07/2559
 • หมดเขต    17/08/2559
 • อ่าน   222
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294