ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาสร้างข่ายสายเคเบิลทองแดงในท่อร้อยสายใต้ดิน พร้อมรือถอนข่ายสายเดิมรองรับโครงการนำระบบสื่อสารลงใต้ดิน ถนนพระปกเกล้า
 •     ส่วนอำนวยการ แผนงานและการตลาดภูมิภาคที่ 3 ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาสร้างข่ายสายเคเบิลทองแดงในท่อร้อยสายใต้ดิน พร้อมรือถอนข่ายสายเดิมรองรับโครงการนำระบบสื่อสารลงใต้ดิน ถนนพระปกเกล้า ชุมสายโทรศัพท์ที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนอำนวยการ แผนงานและการตลาดภูมิภาคที่ 3 ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5393 3132
 • หน่วยงาน    ส่วนอำนวยการ แผนงานและการตลาดภูมิภาคที่ 3 ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   28/07/2559
 • หมดเขต    08/08/2559
 • อ่าน   177
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294