ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 4 รายการ
 •     สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ) ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 2 ตำบลช้างเผือก จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 4 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ) ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 2 ตำบลช้างเผือก จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 กันยายน 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5311 2730
 • หน่วยงาน    สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ) ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 2 ตำบลช้างเผือก จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/08/2559
 • หมดเขต    01/09/2559
 • อ่าน   223
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294