ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 •     เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ส่วนจัดแสดงพันธุ์ไม้ดอก พร้อมก่อสร้างอาคารบริการนักท่องเที่ยว จำนวน 1 หลัง และก่อสร้างอาคารส่วนจัดแสดงวิธีชีวิตของคนเมืองแกน จำนวน 3 หลัง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5385 7360
 • หน่วยงาน    เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/08/2559
 • หมดเขต    10/08/2559
 • อ่าน   188
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294