ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จ้างควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารเรียนโดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
 •     มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครประฐม มีความประสงค์ จ้างควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารเรียนโดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ อาคารสำนักงานวิทยาเขตรล้านนนา วัดเจดีห์หลวงวรวิหาร ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5327 0975-6
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครประฐม
 • วันที่ประกาศ   04/08/2559
 • หมดเขต    16/08/2559
 • อ่าน   162
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294