ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างเหมาตกแต่งเมืองถนน ทล.106 บ้านสันป่าเลียง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่-บ้านปากกอง หมู่ 6 ตำบลสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยงานศิลปกรรมและประติมากรรมล้านนนา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 •     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ ประมูลจ้างเหมาตกแต่งเมืองถนน ทล.106 บ้านสันป่าเลียง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่-บ้านปากกอง หมู่ 6 ตำบลสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยงานศิลปกรรมและประติมากรรมล้านนนา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5399 8333 ต่อ 417
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   08/08/2559
 • หมดเขต    17/08/2559
 • อ่าน   166
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294