ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างเหมาวางท่อประปาให้กับบริษัท เอ็กคลูซิฟ เฮ้าส์ ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด โครงการบ้านแสนสราญ6ถ.เชียงใหม่-สะเมิง ต.บ้านแหวน อ.หางดงจ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 •     การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ตำบลป่าตัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างเหมาวางท่อประปาให้กับบริษัท เอ็กคลูซิฟ เฮ้าส์ ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด โครงการบ้านแสนสราญ6ถ.เชียงใหม่-สะเมิง ต.บ้านแหวน อ.หางดงจ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ตำบลป่าตัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5323 5576ต่อ127
 • หน่วยงาน    การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ตำบลป่าตัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   08/08/2559
 • หมดเขต    15/08/2559
 • อ่าน   134
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294