ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ชุด
 •     คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ชุด คือ เครื่องวัดปฏิกิริยาของสารบนไมโครเพลท ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ หน่วยพัสดุ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5394 4349
 • หน่วยงาน    คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/08/2559
 • หมดเขต    11/08/2559
 • อ่าน   150
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294