ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ โดยให้รื้ออาคารสิ่งปลูกสร้าง 1 แห่ง
 •     สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มีความประสงค์ ขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ โดยให้รื้ออาคารสิ่งปลูกสร้าง 1 แห่ง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5422 7526-30 ต่อ129
 • หน่วยงาน    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
 • วันที่ประกาศ   09/08/2559
 • หมดเขต    26/08/2559
 • อ่าน   204
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294