ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาเป็นงบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 5 โครงการ
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ มีความประสงค์ ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาเป็นงบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 5 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลังสำนักงานเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5349 5782 ต่อ102
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   10/08/2559
 • หมดเขต    18/08/2559
 • อ่าน   162
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294