ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • การจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการคัดเลือก
 •     คณะเภสัชศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ มีความประสงค์ จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการคัดเลือก ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ การคลังและพัสดุ คณะเภสัชศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1-8 สิงหาคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5394 4349
 • หน่วยงาน    คณะเภสัชศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   10/08/2559
 • หมดเขต    08/08/2559
 • อ่าน   168
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •  



  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294