ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลโครงการปรับปรุงระบบประปา,ก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล.,ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมระบบสูบ ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ รวม 13 โครงการ (ครั้งที่2) ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
 •     ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ ประมูลโครงการปรับปรุงระบบประปา,ก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล.,ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมระบบสูบ ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ รวม 13 โครงการ (ครั้งที่2) ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5303 6556
 • หน่วยงาน    ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   11/08/2559
 • หมดเขต    18/08/2559
 • อ่าน   236
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294