ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพนังกันดิน คสล.บริเวณลำเหมืองโจ้ หมู่ที่ 5 ถึงหมู่ที่ 6 ตำบลสันทรายน้อย ช่วงบริเวณหมู่บ้านกล้วยไม้ถึงหมู่บ้านสันทรายไอซ์แลนด์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลสันทรายหลวง ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพนังกันดิน คสล.บริเวณลำเหมืองโจ้ หมู่ที่ 5 ถึงหมู่ที่ 6 ตำบลสันทรายน้อย ช่วงบริเวณหมู่บ้านกล้วยไม้ถึงหมู่บ้านสันทรายไอซ์แลนด์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักงานเทศบาลตำบลสันทรายหลวง ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5339 7248 ต่อ 302
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลสันทรายหลวง ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/08/2559
 • หมดเขต    22/08/2559
 • อ่าน   207
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294