ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • งานจัดซื้อชุดตัดต่อระบบภาพห้องประชุมใหญ่ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมติดตั้งจำนวน 1 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
 •     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีความประสงค์ จัดซื้อชุดตัดต่อระบบภาพห้องประชุมใหญ่ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมติดตั้งจำนวน 1 ชุด โดยวิธีคัดเลือก ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5394 1124
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/08/2559
 • หมดเขต    24/08/2559
 • อ่าน   241
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294