ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านแม่ลอง หมู่ที่ 1 ตำบลหางดง(เขต ทต.ท่าข้าม) เชื่อม บ้านดอยคำ หมูที่ 8 ตำบลหางดง(เขต อบต.หางดง) อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 •     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา เชียงใหม่ มีความประสงค์ ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านแม่ลอง หมู่ที่ 1 ตำบลหางดง(เขต ทต.ท่าข้าม) เชื่อม บ้านดอยคำ หมูที่ 8 ตำบลหางดง(เขต อบต.หางดง) อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5399 8333 ต่อ 417
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/08/2559
 • หมดเขต    22/08/2559
 • อ่าน   197
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294