ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติ
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลป่าสัก ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน มีความประสงค์ ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าสัก ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5353 7478 ต่อ 15
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลป่าสัก ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
 • วันที่ประกาศ   15/08/2559
 • หมดเขต    22/08/2559
 • อ่าน   232
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294