ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาตามโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์ชุมชน บ้านเอื้ออาทรเชียงใหม่ (สันกำแพง) หมู่ที่ 9 บ้านแม่โฮม ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
 •     สำนักงานเทศบาลเมืองต้นเปา อ.สันกำแพง เชียงใหม่ มีความประสงค์ สอบราคาจ้างเหมาตามโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์ชุมชน บ้านเอื้ออาทรเชียงใหม่ (สันกำแพง) หมู่ที่ 9 บ้านแม่โฮม ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลเมืองต้นเปา อ.สันกำแพง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5333 8048-9ต่อ 114
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลเมืองต้นเปา อ.สันกำแพง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/08/2559
 • หมดเขต    26/08/2559
 • อ่าน   206
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294