ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560
 •     สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ อ.แม่ริม เชียงใหม่ มีความประสงค์ สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝายพัสดุ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ อ.แม่ริม เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5390 8300-49ต่อ 73153,73156
 • หน่วยงาน    สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ อ.แม่ริม เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   16/08/2559
 • หมดเขต    25/08/2559
 • อ่าน   217
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294