ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อรถยนต์ตู้โดยสาร
 •     จังหวัดลำพูน สอบราคาซื้อรถยนต์ตู้โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ของโรงพยาบาลลำพูน ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานจัดซื้อ/จ้าง ฝ่ายการเงินและพัสดุ โรงพยาบาลลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2552
 • หน่วยงาน    จังหวัดลำพูน
 • วันที่ประกาศ   03/02/2552
 • หมดเขต    12/02/2552
 • อ่าน   666
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294