ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยหอพัก 4 พื้นที่(หอพัก 7 อาคาร,หอพัก 40 ปี ,หอพักสีชมพูและหอพักแม่เหียะ) ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 •     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยหอพัก 4 พื้นที่(หอพัก 7 อาคาร,หอพัก 40 ปี ,หอพักสีชมพูและหอพักแม่เหียะ) ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5394 1140
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/08/2559
 • หมดเขต    26/08/2559
 • อ่าน   182
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294