ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์บ้านทุ่งห้า ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร รวมพื้นที่ก่อสร้าง 96 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตุ้ม ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   03/02/2552
 • หมดเขต    13/02/2552
 • อ่าน   522
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294