ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝายผสมผสานและฝายกึ่งถาวรของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แตงที่ 9 จังหวัดเชียงใหม่
 •     สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) ถนนเจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝายผสมผสานและฝายกึ่งถาวรของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แตงที่ 9 จังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยฟ้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แตงที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ส่วนอำนวยการ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝายผสมผสานและฝายกึ่งถาวรของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แตงที่ 9 จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5382 0778
 • หน่วยงาน    สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) ถนนเจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/08/2559
 • หมดเขต    29/08/2559
 • อ่าน   212
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294