ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จ้างเหมาดำเนินการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตราย
 •     กรมทางหลวง โดย แขวงการทางลำพูน ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาดำเนินการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอนแยกดอยติ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ แขวงการทางลำพูน งานพัสดุและสัญญา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2552
 • หน่วยงาน    กรมทางหลวง โดย แขวงการทางลำพูน
 • วันที่ประกาศ   03/02/2552
 • หมดเขต    10/02/2552
 • อ่าน   516
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294