ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์
 •     จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ - เครื่องมือสว่านลมเจาะกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวต่อได้ ชุดเล็ก จำนวน 3 ชุด ของโรงพยาบาลนครพิงค์ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายการเงินและพัสดุ โรงพยาบาลนครพิงค์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2550
 • หน่วยงาน    จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/07/2550
 • หมดเขต    07/08/2550
 • อ่าน   641
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294