ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์
 •     โรงเรียนบ้านปางป๋อ อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2552 จำนวน 1 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อรูปแบบรายการและเอกสารสอบราคาได้ที่ งานการเงินและพัสดุโรงเรียน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2552
 • หน่วยงาน    โรงเรียนบ้านปางป๋อ อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/02/2552
 • หมดเขต    22/02/2552
 • อ่าน   650
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294