ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารสำนักงาน
 •     เทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลสันกำแพง ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลสันกำแพง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2552
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/02/2552
 • หมดเขต    23/02/2552
 • อ่าน   524
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294