ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างขุดลอกอ่างเก็บน้ำแม่ป๊อก
 •     กรมชลประทาน โดย โครงการชลประทานลำพูน ประกวดราคาจ้างขุดลอกอ่างเก็บน้ำแม่ป๊อก ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาได้ที่ งานพัสดุ โครงการชลประทานลำพูน ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2552
 • หน่วยงาน    กรมชลประทาน โดย โครงการชลประทานลำพูน
 • วันที่ประกาศ   09/03/2552
 • หมดเขต    24/03/2552
 • อ่าน   677
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294