ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อ Hot Mix
 •     กรมทางหลวง โดย แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3 สอบราคาซื้อ Hot Mix จำนวน 80 ตัน เพื่อใช้งานในทางหลวงหมายเลข 107 ตอนสะพานห้วยเตย - ฝาง และตอนเลี่ยงเมืองฝาง ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ หน่วยงานพัสดุและสัญญา แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2552
 • หน่วยงาน    กรมทางหลวง โดย แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3
 • วันที่ประกาศ   09/03/2552
 • หมดเขต    16/03/2552
 • อ่าน   648
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294