ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมายามเอกชนบริการรักษาความปลอดภัยของกการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่(ชั้นพิเศษ)ประจำปีงบประมาณ 2560
 •     การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ป่ตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีความประสงค์ สอบราคาจ้างเหมายามเอกชนบริการรักษาความปลอดภัยของกการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่(ชั้นพิเศษ)ประจำปีงบประมาณ 2560 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ป่ตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 กันยายน 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5323 4476 ต่อ127
 • หน่วยงาน    การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ป่ตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   06/09/2559
 • หมดเขต    12/09/2559
 • อ่าน   139
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294