ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ อำเภแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา บ้านออนหลวย หมู่ที่ 6-7 พร้อมป้ายโครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2552
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ อำเภแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/03/2552
 • หมดเขต    18/03/2552
 • อ่าน   606
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294