ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างขนถ่ายเพื่อนำไปกำจัดขยะมูลฝอย ปีงบประมาณ 2560 โดยขนถ่ายนำไปกำจัดจากรถบรรทุกขยะของเทศบาลตำบลหนองหอย ด้วยระบบหรือวิธีที่ถูกต้องตามสุขลักษณะและไม่ก่อเหตุรำคาญ ต่อปริมาณขยะเฉลี่ยทั้งปี จำนวน 2,619ตัน ทั้งนี้เบิกจ่ายตามเงินตามปริมาณน้ำหนักขยะที่ช
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างขนถ่ายเพื่อนำไปกำจัดขยะมูลฝอย ปีงบประมาณ 2560 โดยขนถ่ายนำไปกำจัดจากรถบรรทุกขยะของเทศบาลตำบลหนองหอย ด้วยระบบหรือวิธีที่ถูกต้องตามสุขลักษณะและไม่ก่อเหตุรำคาญ ต่อปริมาณขยะเฉลี่ยทั้งปี จำนวน 2,619ตัน ทั้งนี้เบิกจ่ายตามเงินตามปริมาณน้ำหนักขยะที่ชั่งขนถ่ายจริง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 กันยายน 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5314 0134ต่อ 303
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/09/2559
 • หมดเขต    16/09/2559
 • อ่าน   215
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294