ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต และวางทอดลอดเหลี่ยมสำเร็ดรูป ถนนสายบ้านร้อง หมู่ที่ 11 ตำบลร้องวัวแดง เชื่อมบ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 5 ตำบลทรายมูลอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 •     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา เชียงใหม่ มีความประสงค์ ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต และวางทอดลอดเหลี่ยมสำเร็ดรูป ถนนสายบ้านร้อง หมู่ที่ 11 ตำบลร้องวัวแดง เชื่อมบ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 5 ตำบลทรายมูลอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา เชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 กันยายน 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5399 8333 ต่อ 416
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/09/2559
 • หมดเขต    15/09/2559
 • อ่าน   180
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294