ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บขยะและกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลชมภู
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลชมภู อ.สารภี เชียงใหม่ มีความประสงค์ มีความประสงค์ สอบราคาจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บขยะและกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลชมภู ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลชมภู อ.สารภี เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 กันยายน 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5342 0779 ต่อ 20-22
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลชมภู อ.สารภี เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   12/09/2559
 • หมดเขต    21/09/2559
 • อ่าน   170
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294