ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด จำนวน 10 จุด หมู่ที่4ปละหมู่ที่5 ตามข้อกำหนดของเทศบาลตำบลฟ้าฮ่อม
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม อ.เมือง เชียงใหม่ มีความประสงค์ สอบราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด จำนวน 10 จุด หมู่ที่4ปละหมู่ที่5 ตามข้อกำหนดของเทศบาลตำบลฟ้าฮ่อม ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 กันยายน 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5385 2113 ต่อ 121
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   12/09/2559
 • หมดเขต    23/09/2559
 • อ่าน   197
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294