ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างปรับปรุงท่อเมนน้ำประปา HDPE ขนาด 200 มม. จากหอพักนักศึกษาชาย อาคาร1.แฟลตสุเทพ อาคาร5และ6ถึงวงเวียนหอนาฬิกา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 •     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงท่อเมนน้ำประปา HDPE ขนาด 200 มม. จากหอพักนักศึกษาชาย อาคาร1.แฟลตสุเทพ อาคาร5และ6ถึงวงเวียนหอนาฬิกา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 กันยายน 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5394 1140
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   12/09/2559
 • หมดเขต    15/09/2559
 • อ่าน   209
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294