ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • เชิญชวนยื่นข้อเสนอจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 รายการ
 •     คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว เชียงใหม่ มีความประสงค์ เชิญชวนยื่นข้อเสนอจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 13 กันยายน 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5394 2038
 • หน่วยงาน    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   12/09/2559
 • หมดเขต    13/09/2559
 • อ่าน   179
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294