ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานบูรณะวิหาร
 •     สำนักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่ ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานบูรณะวิหารวัดเสาหิน ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอเอกสารประกวดราคาได้ที่ ฝ่ายบริหาร สำนักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2552
 • หน่วยงาน    สำนักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/03/2552
 • หมดเขต    10/03/2552
 • อ่าน   541
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294