ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร
 •     องค์การสวนพฤกษศาสตร์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ และครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 6 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม และรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2552
 • หน่วยงาน    องค์การสวนพฤกษศาสตร์
 • วันที่ประกาศ   09/03/2552
 • หมดเขต    18/03/2552
 • อ่าน   600
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294