ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ กรมอนามัย จังหวัดเชียงใหม่ ประมูลขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ชำรุด
 •     กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ กรมอนามัย จังหวัดเชียงใหม่ ประมูลขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ชำรุด ในวันที่ 10 สิงหาคม 2550 เวลา 10.00 น. ผู้สนใจติดต่อขอดูครุภัณฑ์ดังกล่าวได้ที่ กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ
 • หน่วยงาน    กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ กรมอนามัย
 • วันที่ประกาศ   24/07/2550
 • หมดเขต    10/08/2550
 • อ่าน   811
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294