ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝายทุ่งแดงห้วยแม่บอน
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝายทุ่งแดงห้วยแม่บอน หมู่ที่ 1 ตำบลโหล่งขอด ขนาดกว้าง 15.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร ความสูง 1.50 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2552
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/03/2552
 • หมดเขต    17/03/2552
 • อ่าน   520
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294