ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา
 •     คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ ดังนี้ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและ/หรือความดัน จำนวน 6 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ หน่วยพัสดุ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2552
 • หน่วยงาน    คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/03/2552
 • หมดเขต    13/03/2552
 • อ่าน   536
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294