ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขี้เหล็ก ณ บ้านแม่ขะจาน หมู่ที่ 7 อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 •     เทศบาลตำบลจอมแจ้ง ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขี้เหล็ก ณ บ้านแม่ขะจาน หมู่ที่ 7 อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 2 ป้าย ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลจอมแจ้ง ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 กันยายน 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5337 2192
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลจอมแจ้ง ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   16/09/2559
 • หมดเขต    27/09/2559
 • อ่าน   190
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294