ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • การสอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.สันกลาง จำนวน 9 หมู่บ้าน
 •     ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.สันป่าตอง จ.ชม มีความประสงค์ การสอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.สันกลาง จำนวน 9 หมู่บ้าน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.สันป่าตอง จ.ชม ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 กันยายน 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5382 3166 ต่อ 13
 • หน่วยงาน    ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.สันป่าตอง จ.ชม
 • วันที่ประกาศ   16/09/2559
 • หมดเขต    21/09/2559
 • อ่าน   198
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294