ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างเหมาบูรณะทางโดยวิธีการซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย ชม.2102 บ้านแม่จ้องใต้ หมู่ที่4 ตำบลตลาดใหญ่ เชื่อม บ้านม่วงโตน หมู่ที่4 ตำบลแม่ฮ้วยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 •     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา เชียงใหม่ มีความประสงค์ ประมูลจ้างเหมาบูรณะทางโดยวิธีการซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย ชม.2102 บ้านแม่จ้องใต้ หมู่ที่4 ตำบลตลาดใหญ่ เชื่อม บ้านม่วงโตน หมู่ที่4 ตำบลแม่ฮ้วยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 กันยายน 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5399 8333 ต่อ 416
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   16/09/2559
 • หมดเขต    22/09/2559
 • อ่าน   163
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294