ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล.และถมดิน ฯลฯ งานปรับปรุงภูมิทัศน์ และระบบรักษาความปลอดภัยของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่
 •     ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา เชียงใหม่ มีความประสงค์ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล.และถมดิน ฯลฯ งานปรับปรุงภูมิทัศน์ และระบบรักษาความปลอดภัยของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 กันยายน 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5311 2733-4
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   16/09/2559
 • หมดเขต    27/09/2559
 • อ่าน   189
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294