ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอพักนักศึกษา
 •     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอพักนักศึกษา ชาย อาคาร 5-7 และปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 5-7 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ งานการเงิน กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2552
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/03/2552
 • หมดเขต    11/03/2552
 • อ่าน   600
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294