ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดคลื่นแทรกshockwave therapy ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง เชียงใหม่ 1 เครื่อง
 •     โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ มีความประสงค์ สอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดคลื่นแทรก shockwave therapy ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง เชียงใหม่ 1 เครื่อง สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ หน่วยพัสดุ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 กันยายน 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5392 0260
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   20/09/2559
 • หมดเขต    20/09/2559
 • อ่าน   158
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294