ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จำหน่ายพัสดุที่ใช้แล้วของทางราชการ โดยวิธีการขายทอดตลาด จำนวน 7 รายการ
 •     ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ มีความประสงค์ จำหน่ายพัสดุที่ใช้แล้วของทางราชการ โดยวิธีการขายทอดตลาด จำนวน 7 รายการ สนใจติดต่อได้ที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 กันยายน 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5311 4062
 • หน่วยงาน    ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   20/09/2559
 • หมดเขต    25/09/2559
 • อ่าน   211
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294